Stredná odborná škola obchodu a služieb
1958 - 2018

Štatút RADY ŠKOLY

Štatút rady školy je k nahliadnutiu u predsedníčky rady školy Ing. Márie Šumichrastovej.